فرید ملکی(اعتقاد و اعتمادو امید

 

۱- Confidence اعتقاد:

 اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول باران دعا کنند. 

روزی که تمام اهالی برای دعا در محل مقرر جمع شدند،فقط یک پسربچه با چتر آمده بود،این یعنی اعتقاد.

 ۲- Trust اعتماد:

 اعتماد را می توان به احساس یک کودک یکساله تشبیه کرد،وقتی که شما آنرا به بالا پرتاب می‌کنید،او میخندد ..... چرا که یقین دارد که شما او را خواهید گرفت،این یعنی اعتماد.

 3- Hope امید:

 هر شب ما به رختخواب می رویم بدون اطمینان از اینکه روز بعد زنده از خواب بیدار شویم.ولی شما همیشه برای روز بعد خود برنامه دارید،این یعنی امید.

 

 با اعتقاد،اعتماد و امید زندگی  میکنم تا برگردی

پس نازنینم اعتماد و اعتقاد دارم برایت و میدانم که تو هم.........

/ 0 نظر / 19 بازدید