فرید ملکی (تولیدو مدیر تولید)

من فرید ملکی هستم دکتری صنایع غذایی ازدانشگاه کالیفرنیا لس انجلس

امروز میخوام برای شما از تولید و مدیر تولید و شرح وظایف مدیر تولید بنویسم

بزرگ ترین مشکل مدیران تولید این است نمیدانند که یک مدیر تولید چه وظایفی دارد

 شرح وظایف مدیرتولید :

 ارائه خدمات مشورتی به مدیریت عامل  

- حصول اطمینان نسبت به برخورداری کارکنان واحد تولید از تخصص کافی و تعیین برنامه ریزی و اجرا شدن نیازهای آموزشی آنان

حصول اطمینان نسبت به اجرای برنامه های نظام کیفیت مرتبط با واحد تولید و نظارت بر آنها  

-حصول اطمینان نسبت به انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در موارد وجود عدم تطابق ، پیگیری تا رفع مغایرتها و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز مغایرتهای احتمالی مشابه در آینده

حصول اطمینان نسبت به انجام فعالیتها بر اساس دستور العمل و روشهای اجرایی پیش بینی شده

نظارت برکسر کار ، اضافه کار ومرخصی کلیه پرسنل تحت امر

ارائه گزارشات مورد نیازازعملکرد حضورپرسنل و فعالیت آنها به مدیراداری پایان هر ماه

کنترل و نظارت بر فرآیند ساخت ، جهت حصول اطمینان از رعایت کلیه برنامه ریزیها و دستورالعملها ، شامل :

الف ) ساخت و تولید طبق برنامه های زمان بندی روزانه یا هفتگی ، قسمت برنامه ریزی تولید

-ب ) اجرای کلیه آیین نامه ها و ضوابط ایمنی در سالن تولید

-همکاری با واحد مهندسی برای زمان سنجی ، جهت تعیین گلوگاههای تولیدی و بهینه کردن روشهای تولید

همکاری با واحد مهندسی برای اجرای  LAY OUT  محصولات جدید

-همکاری با واحد کنترل کیفیت بمنظور رفع مشکلات مربوط به کیفیت محصول و شرکت در کمیته بازسازی

-اطمینان از سالم بودن و آماده بودن تجهیزات ساخت و دستگاههای اندازه گیری ونظارت براستفاده صحیح ازآنها

-نظارت بر تهیه اوراق درخواست موادبرای تهیه یک بچ دارویی

-  نظارت برتوزین ها بوسیله اعزام نماینده به اطاق توزین وکنترل ترازوها وبرچسب ظروف مواد

- نظارت برکلیه عملیات تولید با بازرسی روزانه واجرای GMP

-تحویل مواد ساخته شده به انبارودریافت برگه رسید محصول به انبار

-تکمیل  پرونده برای هر سری ساخت به نام Batch-Record 

برنامه ریزی فعالیتهای منابع انسانی و جابجاییهای لازم در خط تولید بمنظور پیشبرد برنامه های تولید

- ارائه گزارشات تولیدی برای مراکز مربوطه ، نظیر برنامه ریزی و کنترل تولید و مواد و حسابداری صنعتی

- شرکت در کمیته کیفیت به منظور بررسی مشکلات کیفی و کمی  

شرکت در جلسات بهبود مستمر و بهره وری ، بخصوص همکاری در زمینه اخذ گواهینامه ها

-همکاری در فرآیند طراحی محصولات جدید و تغییرات در محصول فعلی  

نظارت بر استفاده صحیح از ماشین آلات وحصول اطمینان از رعایت ایمنی کار

-همکاری در تدوین سیستم نگهداری و تعمیرات PM با نماینده مدیریت وابلاغ به سرپرست

-همکاری در تولید نمونه های اولیه  

-همکاری در تهیه گزارشات نمونه اولیه (T.R  )

-نظارت بر انجام امور روانکاری ماشین آلات  

-نظارت بر رعایت اصول راه اندازی و نگهداری ماشین آلات  

-ارتباط مستمر با واحد تضمین کیفیت ( Q.A ) به منظور انجام ممیزیهای دوره ای در تولید ، جهت حفظ گواهینامه های اخذ شده

-تهیه و ارائه گزارشات مورد نیاز از طرف مدیریت کارخانه

شرکت در جلسات وهمایشات و نمایشگاها ومنتقل کردن دیدگاها ی کلی به مدیریت


/ 1 نظر / 491 بازدید
مهرناز

موفق باشی.