فریدملکی(خیار شور

فاکتور قرچ قروچ ( ترد بودن خیار شور )!

در این جا می‌خواهیم پرده از یک راز علمی دیگر برداریم! نمک از راه دیگری نیز به ساختن خیار شور کمک می‌کند. وقتی ما سبزیجات را داخل محلول نمک می‌ریزیم، آب درون آن ها وارد محلول می‌شود و خیار شورها تردتر می‌شوند.

 

اما چرا آب باید از یک محیط به محیط دیگری منتقل شود؟ این امر بسیار مهم است که زندگی همه ی ما به آن وابسته است، به این پدیده اسمز می‌گویند. اسمز در اثر تمایل مواد به گذشتن از یک غشا - مثل پوست خیار - از محیط پر غلظت به محیط با غلظت کم تر، به وجود می‌آید. . در مورد خیار شور، میزان آب، در محلول آب نمک کم تر است و بنابراین آب از درون خیار به محلول وارد می‌شود.

 

البته مطالبی که بیان شد، ساده نیستند. در سراسر دنیا دانشمندان زیادی تلاش می‌کنند تا پدیده ی رقابت بین موجودات زنده را توضیح دهند. این کار شاید بیش تر از آن که به زیست شناسی مربوط باشد، یک تلاش ریاضی گونه است. برای ما مهم است که بدانیم کدام باکتری زنده می‌ماند، غذا پیدا می‌کند و رشد می کند و کدام باکتری از بین می رود. بنابر این نیاز به مدل هایی داریم که بتوانند جمعیت باکتری ها را پیش بینی کنند.

 

/ 0 نظر / 88 بازدید